ALMTAX taxaties

Geef direct opdracht

Privacyverklaring

ALMTAX taxaties verzamelt, verwerkt en slaat persoonsgegevens op van consumenten, taxateurs, makelaars en intermediairs die opdrachtgever zijn voor het uitvoeren van taxaties van vastgoed. De gegevens zijn onder andere naam, adres, (contact)personen, telefoonnummers, email adressen en gegevens omtrent het te taxeren object.

Het doel van de verzamelde gegevens is:

  • Het opstellen van een taxatierapport en (laten) valideren bij het NWWI
  • Het beschikbaar stellen aan de opdrachtgever, intermediair, NWWI en de aangegeven derden
  • Het advies geven omtrent marktwaardes en de  bouwkundige staat van objecten.

ALMTAX taxaties zal de gegevens enkel aan anderen dan aangegeven derden verstrekken indien zij daartoe op wettelijke gronden verplicht is.

Beveiliging gegevens en bewaartermijnen
ALMTAX taxaties zal ervoor zorgen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen en adequaat worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging of onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden of zover dit noodzakelijk is vanwege wettelijke verplichtingen of voor het oplossen van eventuele geschillen.

Uw rechten
U hebt het recht om inzage te krijgen in de gegevens die ALMTAX taxaties over u heeft verzameld en om deze te rectificeren, aan te vullen of verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt een mail sturen met uw verzoek onder vermelding van uw naam en adres aan info@almtax.nl. ALMTAX taxaties zal binnen 4 weken reageren op uw verzoek of bezwaar.

Klachten
Indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door ons kunt u een mail sturen naar info@almtax.nl. Wij zullen binnen 4 weken reageren. Indien u ontevreden bent over de afhandeling kunt u naar de rechter gaan. Lees op de website van de autoriteit persoonsgegevens meer over klachtafhandeling: autoriteit persoonsgegevens.

Wijzigingen
ALMTAX taxaties behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacy Statement worden hier gepubliceerd. Controleer daarom regelmatig het Privacy Statement. Indien u vragen heeft over de Privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op.